0914 9999 26 | cskh.nhatkhangceramics@gmail.com | 417 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
1047 (KÍCH THƯỚC: 1.2m2 X 2.4m)

1047 (KÍCH THƯỚC: 1.2m2 X 2.4m)

Mã sản phẩm
1047
Kích thước
600×600
Nguồn gốc sản phẩm
Bề mặt
Bóng
Ứng dụng
Phân loại
Số lượng mặt vân
Số viên trong một thùng
Trọng lượng một thùng
QR Code

Không gian phối cảnh tham khảo

Sản phẩm liên quan

đăng ký nhận gạch mẫu

    Bạn là